Port safety & security

  • K0743
  • 240
  • Verbredend+Verdiepend
  • 01-01-0001
  • Nee
  • Nee

Relevantie

Dit keuzedeel vergroot de kansen van de beginnend beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt van (grote) havens, met name de havens waar de zogenaamde ISPS-code geldt. In een haven worden dezelfde werkprocessen op het gebied van beveiliging uitgevoerd als in het kwalificatiedossier staan, maar alles vindt plaats in een omgeving die een wereld op zich is; een ingewikkelde infrastructuur, een groot aantal actoren, verschillende soorten veiligheidsrisico’s, vracht waar toezicht op moet worden gehouden en specifieke regelgeving die moet worden opgevolgd en waarop moet worden toegezien.

Beschrijving

Dit keuzedeel beschrijft de kennis en vaardigheden die beveiligers nodig hebben om in een haven te werken; een logistiek complexe en internationale omgeving die valt onder de vitale infrastructuur.

Kerntaken en werkprocessen