Welkom op de portal kwalificatiestructuur
Op de portal Kwalificatiestructuur vindt u alles wat u wilt weten over de kwalificatiestructuur voor het mbo.
Bezoek het register Kwalificatiestructuur
In het register Kwalificatiestructuur vindt u alle onderdelen van de kwalificatiestructuur, van keuzedelen en cross-overs tot mbo-certificaten.
Doe een voorstel voor een keuzedeel
Hebt u ideeën voor een nieuw keuzedeel? Gebruik de ontwikkeltool. Werkt u liever samen met SBB? Wij helpen u graag!
Raadpleeg onze servicedocumenten
Het register bevat een groot aantal servicedocumenten: xml’s, koppelingstabel keuzedelen, crebolijsten, de conversietabel keuzedelen, een overzicht van certificaten enzovoorts.
Een leven lang ontwikkelen met mbo-certificaten
Mbo-certificaten zijn onderdelen van een opleiding, waarmee een werkende of werkzoekende zich kan om- of bijscholen.
Ziet u mogelijkheden voor een nieuw certificaat? Doe een voorstel.
Hoe helpen wij u verder? Terug
Ik zoek meer informatie over producten uit de kwalificatiestructuur
Ik wil een nieuw voorstel doen