Aangepaste dienstverlening Welke gevolgen heeft het coronavirus voor onze dienstverlening, zoals het erkennen van leerbedrijven? U leest hierover op https://www.s-bb.nl/nieuws/aangepaste-dienstverlening
Portal kwalificatiestructuur
Het Portal kwalificatiestructuur is de centrale plek voor alle dienstverlening over de kwalificatiestructuur voor het mbo. Vanuit het portal kunt u alle onderdelen van de kwalificatiestructuur bekijken en downloaden in het vernieuwde register kwalificatiestructuur. Het register bevat ook de producten van de lopende pilots en experimenten zoals de cross-over kwalificaties, geregionaliseerde kwalificaties en mbo-certificaten. Op de pagina ‘nieuw voorstel’ kunt u voorstellen indienen voor nieuwe onderdelen.
Raadpleeg het register kwalificatiestructuur
In het nieuwe register kwalificatiestructuur kunt u alle onderdelen van de kwalificatiestructuur snel vinden, bekijken, raadplegen en downloaden. Het register bevat ook de kwalificaties die ontwikkeld zijn in de experimenten cross-over kwalificaties en geregionaliseerde kwalificaties. Daarnaast zijn via de downloads servicedocumenten beschikbaar.
Doe een voorstel met onze ontwikkeltool voor keuzedelen
Wilt u zelf een aanvraag doen voor een nieuw keuzedeel? Sinds 1 augustus is het aanvraagproces voor keuzedelen verbeterd. Het is mogelijk om zelfstandig een keuzedeel te ontwikkelen met behulp van onze ontwikkeltool. Uiteraard is SBB bereikbaar voor vragen. Doet u het liever samen met SBB? Ook dat is mogelijk.
Benut de kansen met keuzedelen
Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Met keuzedelen sluit het onderwijs aan op actuele ontwikkelingen in de regio of sector.
Een leven lang ontwikkelen met mbo-certificaten
Mbo-certificaten zijn kleine opleidingseenheden waarbij een werkende of werkzoekende zich kan om- en bijscholen. Mbo-certificaten hebben arbeidsmarktrelevantie en worden vastgesteld door de minister van OCW. In het register kunt u alle certificaten bekijken en downloaden.
U kunt zelf een voorstel indienen voor het verbinden van een certificaat aan beroepsgerichte onderdelen.
Hoe helpen wij u verder? Terug
Ik zoek meer informatie over producten uit de kwalificatiestructuur
Ik wil een nieuw voorstel doen