Aangepaste dienstverlening SBB tot 1 september Welke gevolgen heeft het coronavirus voor onze dienstverlening, zoals het erkennen van leerbedrijven? U leest hierover op https://www.s-bb.nl/nieuws/aangepaste-dienstverlening-tot-1-september
Kwalificatiestructuur mbo
De kwalificatiestructuur mbo telt ruim 180 kwalificatiedossiers, meer dan 1.000 keuzedelen en meer dan 200 mbo-certificaten. Elk element is op dezelfde manier beschreven en door onderwijs en bedrijfsleven gevalideerd. De werkgever die een mbo-diploma of mbo-certificaat in handen heeft, weet direct wat iemand kan.
Binnen SBB zijn onderwijs en bedrijfsleven verantwoordelijk voor het actueel houden van de kwalificatiedossiers, keuzedelen en mbo-certificaten.
Doe een voorstel met onze ontwikkeltool voor keuzedelen
Wilt u zelf een aanvraag doen voor een nieuw keuzedeel? Sinds 1 augustus is het aanvraagproces voor keuzedelen verbeterd. Het is mogelijk om zelfstandig een keuzedeel te ontwikkelen met behulp van onze ontwikkeltool. Uiteraard is SBB bereikbaar voor vragen. Doet u het liever samen met SBB? Ook dat is mogelijk.
Benut de kansen met keuzedelen
Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Met keuzedelen sluit het onderwijs aan op actuele ontwikkelingen in de regio of sector.
Een leven lang ontwikkelen met mbo-certificaten
Mbo-certificaten zijn kleine opleidingseenheden waarbij een werkende of werkzoekende zich kan om- en bijscholen. Mbo-certificaten hebben civiele waarde en worden vastgesteld door de minister van OCW. U kunt zelf een voorstel doen om een mbo-certificaat te koppelen aan een keuzedeel.
Hoe helpen wij u verder? Terug
Ik zoek meer informatie over producten uit de kwalificatiestructuur
Ik wil een nieuw voorstel doen