Assisteren bij zorg en welzijn

  • K0745
  • 240
  • Doorstroom+Verbredend
  • 21-01-2017
  • Ja
  • Nee

Relevantie

Dit verbredende keuzedeel geeft de beginnend beroepsbeoefenaar betere kansen op de arbeidsmarkt. De beginnend beroepsbeoefenaar kan door de verbreding van zijn vakkennis en vaardigheden flexibeler worden ingezet binnen zorginstellingen, welzijnsorganisaties, het onderwijs of de kinderopvang. Dit is voor zowel de beginnend beroepsbeoefenaar als de werkgever een meerwaarde. Daarnaast kan de beginnend beroepsbeoefenaar met dit keuzedeel doorgroeien naar een vervolgopleiding op niveau 3 (zoals Verzorgende-IG of Pedagogisch medewerker kinderopvang).

Beschrijving

Dit verbredende keuzedeel omvat assisterende werkzaamheden op het gebied van wonen, huishouden en activiteiten van het dagelijks leven (ADL), zoals bij eten, drinken, aan- en uitkleden en bewegen. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in de woonomgeving van de cliënt*, maar ook in bijvoorbeeld een verzorgingshuis, bij begeleid wonen, in het onderwijs of in de kinderopvang. De beginnend beroepsbeoefenaar voert vraaggericht ondersteunende taken uit. Ze heeft daarbij aandacht voor de zelfredzaamheid van de cliënt en naastbetrokkenen. Ze houdt rekening met afspraken in het zorg- en/of ondersteuningsplan en met de mogelijkheden, wensen en gewoonten van de cliënt en naastbetrokkenen. Ze maakt afspraken over wat de cliënt zelf doet en waarbij ondersteuning wordt geboden. De beginnend beroepsbeoefenaar zorgt ervoor dat de cliënt en naastbetrokkenen zoveel mogelijk zelf kunnen doen, indien nodig biedt ze daarbij ondersteuning. Informatie over de cliënt en de ondersteuning draagt ze over aan haar collega's. * waar 'cliënt' staat, kan ook kind, jongere, oudere, bewoner, zorgvrager, leerling gelezen worden