Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie

  • K1145
  • 240
  • Verdiepend
  • 01-01-0001
  • Ja
  • Nee

Relevantie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie en hun naasten is complex, omdat het gepaard kan gaan met lijdensdruk of gevaar voor de persoon of voor mensen in de omgeving van de persoon en hun naasten. Het is een uitdaging voor beroepsbeoefenaren om hier mee om te gaan op een wijze die lijdensdruk en/of gevaar voor de persoon en mensen in de omgevingen reduceert. Dit keuzedeel vergroot het gedragsrepertoire van de zorgmedewerker waardoor zij beter in staat is om te zorgen voor mensen met dementie en onbegrepen gedrag en hun naasten. Zij versterkt hiermee haar positie op de arbeidsmarkt.

Beschrijving

Dit keuzedeel ondersteunt de beginnend beroepsbeoefenaar bij het verlenen van belevings- en persoonsgerichte zorg aan mensen met dementie en onbegrepen gedrag en hun naasten. De beginnend beroepsbeoefenaar krijgt handreikingen voor het observeren en analyseren van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Daarnaast leert zij persoonsgerichte interventies toe te passen die aansluiten bij de levensgeschiedenis van de zorgvrager en is ze naast de zorgvrager met dementie ook gericht op de naasten.