Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

  • K0118
  • 240
  • Verdiepend
  • 03-01-2016
  • Ja
  • Nee

Relevantie

Dit keuzedeel is van belang omdat beginnend beroepsbeoefenaren Maatschappelijke zorg niveau 3, die dit keuzedeel hebben gevolgd, breder kunnen worden ingezet in het werkveld. Zij kunnen door het volgen van het keuzedeel ondersteunende taken combineren met verzorgende en verpleegtechnische handelingen. Hierdoor hebben beginnend beroepsbeoefenaren meer kans op werk bij afdelingen van instellingen waar ondersteunende en verzorgende taken worden gecombineerd.

Beschrijving

Het keuzedeel is een verdieping. Het keuzedeel bevat verzorgende en verpleegtechnische handelingen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: - Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied; - Biedt specifieke zorg; - Voert verpleegtechnische handelingen uit; - Evalueert en legt de zorgverlening vast.