Meedenken over deze website? Werkt deze website zoals u verwacht? Ziet u mogelijkheden voor verbetering? Hebt u tips of wensen?
Meld u aan voor het gebruikerspanel van SBB en denk mee!

Assisteren bij zorg en welzijn

  • K0745
  • 240
  • 01-01-0001 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

Binnen de zorg zijn er gastvrouwen/mannen en huiskamerbegeleiders die zich graag willen ontwikkelen en een grote waarde hebben voor de cliënten. Omdat een gehele opleiding teveel van hen vraagt maar wel vaardigheden en kennis nodig hebben om deze cliënten te assisteren bij laagcomplexe basiszorg is dit keuzedeel een enorme aanwinst. Tevens leren zij het vak, krijgen inzicht in cliënten en kunnen daar waar mogelijk door studeren. De werkprocessen die hierin gevraagd worden sluiten naadloos aan. Omdat er veel behoefte is aan 'nieuwe zorgverleners' kunnen mensen op deze manier kennismaken met het vak maar ook met het leren en ontwikkelen van zichzelf. Vooral volwassenen die al een tijd niet gestudeerd hebben maar wel willen werken in de zorg is dit een mooie opstap waarin wel die vaardigheden nodig zijn voor het welzijn van de cliënt en diens naasten. Dit geldt niet alleen voor volwassenen maar ook voor jongeren die minder kans op de arbeidsmarkt hebben om ze op deze manier een succeservaring op te laten doen.

Relevantie

Dit verbredende keuzedeel geeft de beginnend beroepsbeoefenaar betere kansen op de arbeidsmarkt. De beginnend beroepsbeoefenaar kan door de verbreding van zijn vakkennis en vaardigheden flexibeler worden ingezet binnen zorginstellingen, welzijnsorganisaties, het onderwijs of de kinderopvang. Dit is voor zowel de beginnend beroepsbeoefenaar als de werkgever een meerwaarde. Daarnaast kan de beginnend beroepsbeoefenaar met dit keuzedeel doorgroeien naar een vervolgopleiding op niveau 3 (zoals Verzorgende-IG of Pedagogisch medewerker kinderopvang).

Beschrijving

Dit verbredende keuzedeel omvat assisterende werkzaamheden op het gebied van wonen, huishouden en activiteiten van het dagelijks leven (ADL), zoals bij eten, drinken, aan- en uitkleden en bewegen. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in de woonomgeving van de cliënt*, maar ook in bijvoorbeeld een verzorgingshuis, bij begeleid wonen, in het onderwijs of in de kinderopvang. De beginnend beroepsbeoefenaar voert vraaggericht ondersteunende taken uit. Ze heeft daarbij aandacht voor de zelfredzaamheid van de cliënt en naastbetrokkenen. Ze houdt rekening met afspraken in het zorg- en/of ondersteuningsplan en met de mogelijkheden, wensen en gewoonten van de cliënt en naastbetrokkenen. Ze maakt afspraken over wat de cliënt zelf doet en waarbij ondersteuning wordt geboden. De beginnend beroepsbeoefenaar zorgt ervoor dat de cliënt en naastbetrokkenen zoveel mogelijk zelf kunnen doen, indien nodig biedt ze daarbij ondersteuning. Informatie over de cliënt en de ondersteuning draagt ze over aan haar collega's. * waar 'cliënt' staat, kan ook kind, jongere, oudere, bewoner, zorgvrager, leerling gelezen worden