Basis voor deskundige zorg

  • C0018
  • Onbekend
  • 04-01-2019 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

Het kwalificatiedossier Verzorgende IG heeft een specifieke structuur. Het gaat om één kwalificatie (Verzorgende IG) met vier brancheverbijzonderingen. Dit certificaat is van toepassing voor de brancheverbijzonderingen verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het certificaat is niet van toepassing voor de kraamzorg.

Zelfstandige betekenis

Met dit certificaat kunnen deze medewerkers op een verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze de cliënt ondersteunen bij het voeren van de regie van wonen en huishouden, bij het onderkennen van diens gezondheidstoestand en bij diens persoonlijke verzorging. Zij kunnen deze zorg tevens evalueren en vastleggen.

Beschrijving

Zorginstellingen hebben dringend behoefte aan geschoold personeel dat op korte termijn inzetbaar is voor het bieden van ondersteuning bij het voeren van de regie over wonen en huishouden en het verlenen van (de) directe zorg aan cliënten. Het gaat dan om medewerkers die kennis hebben van hygiëne, ARBO, anatomie en fysiologie en van vitale functies. Deze medewerkers kunnen: de cliënt ondersteunen bij de regievoering en directe persoonlijke verzorging verlenen, signalen waarnemen van verstoring in de gezondheidstoestand van de cliënt, dit bespreken met andere disciplines en de leidinggevende, dit evalueren en rapporteren.

Doelgroep

Met dit certificaat kunnen deze medewerkers op een verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze de cliënt ondersteunen bij het voeren van de regie van wonen en huishouden, bij het onderkennen van diens gezondheidstoestand en bij diens persoonlijke verzorging. Zij kunnen deze zorg tevens evalueren en vastleggen.