Basis voor deskundige zorg (Versie 2)

  • C0054
  • Onbekend
  • 01-01-0001 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

- Indien in een kerntaaktitel tussen haakjes (deels) staat, betekent dit dat uit de kerntaak van de kwalificatie waar het certificaat uit is voortgekomen, een selectie van werkprocessen is gemaakt, maar dat de kerntaaktitel gehandhaafd blijft. - Indien in een kerntaak (en in de onderliggende werkprocessen) wordt gesproken van een beginnend beroepsbeoefenaar of een specifieke beroepsbeoefenaar, dient ‘certificaathouder’ te worden gelezen.

Zelfstandige betekenis

Met dit certificaat kunnen deze medewerkers op een verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze de cliënt ondersteunen bij het voeren van de regie van wonen en huishouden, bij het onderkennen van diens gezondheidstoestand en bij diens persoonlijke verzorging. Zij kunnen deze zorg tevens evalueren en vastleggen.

Beschrijving

In dit beroepsgerichte onderdeel doen medewerkers kennis op van hygiëne, ARBO, anatomie en fysiologie en van vitale functies. Hiermee kunnen zij de cliënt ondersteunen bij de regievoering over wonen en huishouden en directe persoonlijke verzorging verlenen. Medewerkers leren signalen waar te nemen van verstoring in de gezondheidstoestand van de cliënt, dit te bespreken met andere disciplines en de leidinggevende, dit te evalueren en rapporteren.

Doelgroep

Met dit certificaat kunnen deze medewerkers op een verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze de cliënt ondersteunen bij het voeren van de regie van wonen en huishouden, bij het onderkennen van diens gezondheidstoestand en bij diens persoonlijke verzorging. Zij kunnen deze zorg tevens evalueren en vastleggen.