Basis programmeren

  • K0719
  • 480
  • 10-12-2016 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

Bedoeld als verbreding voor beroepsbeoefenaars uit diverse sectoren (inclusief ICT) die digitaal vaardig zijn. Met kennis van programmeren begrijpen beroepsbeoefenaars beter de achtergronden en beginselen achter de werking (constructie) van software toepassingen. In het dagelijks werk komt de vraag naar eenvoudige aanpassingen in een software applicatie voor. Deze kennis vergroot hun employability en draagt bij aan betere doorstroommogelijkheden naar niveau 4 opleidingen applicatieontwikkeling. Relatie met de keuzedelen Digitale Vaardigheden aanwezig. Het verschil is de focus op het gebruik van softwaretoepassingen en digitale apparaten, in plaats van aanpassen of creëren van software toepassingen. Dit certificaat beantwoordt de groeiende vraag vanuit de arbeidsmarkt om naast digitaal vaardig ook digitaal geletterd te zijn. Het biedt kansen aan werkzoekenden uit sectoren waar digitale toepassingen hun intrede hebben gedaan om zich te verbreden.

Relevantie

Het keuzedeel is bedoeld als verbreding. Door naast de inhoud van hun beroepsopleiding ook kennis te hebben van programmeren begrijpen beginnend beroepsbeoefenaars ook beter de achtergronden en beginselen van softwareontwikkeling. In het dagelijks werk kan het voorkomen dat ze eenvoudige aanpassingen moeten doen in een softwareapplicatie. Met dit keuzedeel wordt hun employability vergroot. Ook zorgt het voor betere doorstroommogelijkheden naar niveau 4 opleidingen op het gebied van applicatieontwikkeling.

Beschrijving

In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar eenvoudige applicatie te programmeren(bijv. softwareprogramma's, apps). Hij past bij het programmeren de ontwerpprincipes en de structuur en opbouw van programmeertalen toe.

Kerntaken en werkprocessen