Aanleggen van gastransportleidingen

  • K0659
  • 240
  • Verbredend
  • 10-12-2016
  • Nee
  • Nee

Relevantie

Op de arbeidsmarkt is behoefte aan medewerkers met kennis en vaardigheden met betrekking tot het aanleggen van gastransportleidingen. Beginnend beroepsbeoefenaars die dit keuzedeel hebben gevolgd zijn daarom kansrijker op de arbeidsmarkt en kunnen makkelijker doorstromen naar andere kwalificaties. Dit keuzedeel vormt een verbreding ten opzichte van de kwalificatie waarin de grote en zware gastransportleidingen niet aan bod komen.

Beschrijving

In dit keuzedeel doet de beginnend beroepsbeoefenaar kennis en vaardigheden op van het aanleggen van gastransportleidingen met een werkdruk van boven de 8 Bar. Ook het rekening houden met het gevaar door de omvang en het gewicht van de componenten en de typen coating specifiek voor gastransportleidingen zullen in dit keuzedeel aan bod komen.

Kerntaken en werkprocessen