Aardbevingsbestendig bouwen

  • K0456
  • 240
  • Verbredend
  • 04-12-2016
  • Nee
  • Nee

Relevantie

Dit keuzedeel bereidt de beginnend beroepsbeoefenaar voor op het werken in het aardbevingsgebied. Er is behoefte aan professionals die de competenties hebben om optimaal met de gevolgen van deze bevingen om te gaan en weten hoe huizen en gebouwen preventief versterkt kunnen worden maar ook kennis hebben van de sociaal-maatschappelijke context van de gevolgen van aardbevingen.

Beschrijving

Dit keuzedeel is een verbreding en in sommige gevallen een verdieping. Na het volgen van het keuzedeel heeft de beginnend beroepsbeoefenaar meer inzicht in het fenomeen aardbeving. Wat is het en wat zijn de gevolgen voor de regio, de bewoners, de gebouwen en de infrastructuur. Hoe kan hier in nieuwbouw en bij het versterken van gebouwen op ingespeeld worden zodat er veiliger gewoond kan worden. Het opdoen van innovatieve kennis geeft een bevoorrechte positie op de arbeidsmarkt. Het omgaan met de bewoners en de sociale aspecten zijn hierbij van belang. Thema‚Äôs die aan bod komen zijn: - Geologie; - NAM (Nederlandse aardolie maatschappij), wat en hoe gas boren; - Aardbevingsbestendiger constructies / installaties; - Ontwerpen van bevingsbestendige gebouwen; - Wonen in het aardbevingsgebied; - Schadeherkenning; - Aannemers; - Gemeenten; - Woningbouwcoöperatie; - Infrastructuur Weg- en waterbouw.

Kerntaken en werkprocessen