Aangepaste dienstverlening Welke gevolgen heeft het coronavirus voor onze dienstverlening, zoals het erkennen van leerbedrijven? U leest hierover op s-bb.nl.

Verplegende en verpleegtechnische handelingen

  • K0119
  • 480
  • Verdiepend
  • 03-01-2016
  • Ja
  • Nee

Relevantie

Dit keuzedeel is van belang omdat beginnend beroepsbeoefenaren Maatschappelijke zorg niveau 4, die dit keuzedeel hebben gevolgd, breder kunnen worden ingezet in het werkveld. Zij kunnen door het volgen van het keuzedeel ondersteunende taken combineren met verplegende en verpleegtechnische handelingen. Hierdoor hebben beginnend beroepsbeoefenaren meer kans op werk bij afdelingen van instellingen waar ondersteunende en verplegende taken worden gecombineerd.

Beschrijving

Het keuzedeel is een verdieping. Het keuzedeel bevat verplegende en verpleegtechnische handelingen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: - Verzamelt gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt; - Verwerkt gegevens met betrekking tot de gezondheid in het ondersteuningsplan; - Onderkent dreigende en bestaande gezondheidsproblemen; - Biedt passende zorg; - Voert verpleegtechnische handelingen uit; - Evalueert en legt de zorgverlening vast.