Meedenken over deze website? Werkt deze website zoals u verwacht? Ziet u mogelijkheden voor verbetering? Hebt u tips of wensen?
Meld u aan voor het gebruikerspanel van SBB en denk mee!

ADR stukgoed

  • K0324
  • 240
  • Verdiepend
  • 03-01-2016
  • Nee
  • Nee

Relevantie

Alle chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren dienen in het bezit te zijn van een geldig ADR certificaat.

Beschrijving

Dit keuzedeel is gebaseerd op de wettelijke vakbekwaamheidseisen voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren. In dit keuzedeel worden de kennis en vaardigheden geleerd die betrekking hebben op de verschillende ADR-klassen, regelgeving en documentatie, eisen aan verpakkingen en etikettering, (inter-) nationale regels, veiligheid en milieu.

Kerntaken en werkprocessen