Meedenken over deze website? Werkt deze website zoals u verwacht? Ziet u mogelijkheden voor verbetering? Hebt u tips of wensen?
Meld u aan voor het gebruikerspanel van SBB en denk mee!

3D-modellering in de infra

  • K0854
  • 240
  • Verbredend+Verdiepend
  • 01-01-0001
  • Nee
  • Nee

Relevantie

Door de huidige marktontwikkelingen ontstaat er op de arbeidsmarkt behoefte aan goed opgeleide technici. Zowel bij het ontwerpen als ook bij de uitvoering is het 3D-modelleren in een stroomversnelling gekomen. Vele bedrijven hebben de kansen ontdekt van deze digitale toepassing binnen hun bedrijf. Hierdoor is een toenemende vraag naar medewerkers ontstaan die een bijdrage kunnen leveren in het 3D-modelleren. De beginnend beroepsbeoefenaar kan door kennis van 3D-modelleren een bijdrage leveren aan de innovaties in zowel ontwerp, uitvoering als beheer van infra structurele projecten. Door dit keuzedeel krijgt hij inzicht in het opzetten en toepassen van ruimtelijke modellen.

Beschrijving

Dit keuzedeel heeft betrekking op verdiepende en verbredende technische kennis/vaardigheden van 3D-modellering binnen de infra. Door dit keuzedeel krijgt de beginnend beroepsbeoefenaar inzicht in het opzetten van ruimtelijke modellen en het toepassen van modellen voor de uitvoering van infra-werken (machinebesturing).