Acteren en bewegen op het podium

  • K0855
  • 240
  • Verdiepend
  • 01-01-0001
  • Nee
  • Nee

Relevantie

Vanuit het werkveld is er vraag naar vocalisten en/of instrumentalisten die zich kunnen voegen naar een productie. Daarbij is het van belang dat de beginnend beroepsbeoefenaar, naast de muzikale vaardigheden, ook kan bewegen en acteren op het podium passend bij het concept van een bestaande productie of eventueel een eigen productie. Deelname aan het keuzedeel ‘Acteren en bewegen' zal de mogelijkheden van de beginnende beroepsbeoefenaar om binnen producties te werken als muzikant en podium-performer vergroten. Daarnaast zal succesvolle afronding van dit keuzedeel de kans tot toelating tot muziektheater- en musicalopleidingen van de conservatoria vergroten.

Beschrijving

In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar als vocalist en/of instrumentalist te acteren en te bewegen binnen het concept van een gegeven of eigen productie. Het gaat daarbij met name om bewustzijn van de rol van de beginnend beroepsbeoefenaar als muzikant binnen een eigen of bestaande productie. De expressie, houding en beweging of dans als vocalist / instrumentalist dragen bij aan de performance of de productie.