Aanleggen van watertransportleidingen

  • K0661
  • 240
  • Verbredend
  • 10-12-2016
  • Nee
  • Nee

Relevantie

Dit keuzedeel over de aanleg van watertransportleidingen heeft relevantie vanwege de grotere diameters, andere materialen, andere verbindingstechnieken en testprocedures in vergelijking met waterdistributienetten. Door zwaarder materieel is er een ander veiligheidsregime van kracht en de omgeving waar deze werken worden uitgevoerd wijkt sterk af van de aanleg van distributieleidingen zoals genoemd in het kwalificatiedossier. Er is behoefte op de arbeidsmarkt aan medewerkers met kennis en vaardigheden met betrekking tot het aanleggen van watertransportleidingen. Beginnend beroepsbeoefenaren die dit keuzedeel hebben gevolgd zijn daarom kansrijker op de arbeidsmarkt.

Beschrijving

Dit keuzedeel gaat over het aanleggen van aanleggen van watertransportleidingen met een grote diameter. Het gaat om de aanleg van watertransportleidingen en de benodigde componenten. Aan bod komen het aanleggen van leidingen, monteren van componenten, de te nemen veiligheidsmaatregelen en de testprocedures.

Kerntaken en werkprocessen