Basis meet- en regeltechniek

  • K0977
  • 240
  • 07-01-2018 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

Er worden steeds hogere eisen gesteld door de integratie van klimaatbeheersing, energiebesparing en bewaking van energie gebonden installaties. Kennis van meet- en regeltechniek is essentieel om deze integratie goed te kunnen uitvoeren en in te regelen. Het keuzedeel Basisvaardigheden meet- en regeltechniek biedt de noodzakelijke kennis en vaardigheden aan. Alleen een goed uitgevoerde en ingeregelde klimaatinstallatie garandeert de klimaatbeheersing die gewenst is, zonder onnodig energieverbruik. Er is binnen de installatiebranche en onder installatie- en elektrotechnische bedrijven de behoefte om monteurs/medewerkers specifiek op te leiden in meet- en regeltechniek. Het doel is om tegemoet te komen aan de hoge eisen die worden gesteld aan gebouw gebonden installaties met klimaatbeheersing en energiebesparing. Deze behoefte wordt onderschreven door Goflex Young Professionals en Engie Services die de aanvraag hebben ingediend. Goflex alleen al heeft meer dan 200 medewerkers die in aanmerking komen voor dit scholingstraject. Ook Engie Services heeft een groot aantal medewerkers die zij specifiek wil opleiden voor meet- en regeltechniek. Door een certificaat te koppelen aan het keuzedeel K0977 Basis meet- en regeltechniek en het keuzedeel in te zetten voor bijscholing van de monteurs/medewerkers technische dienst kan aan de scholingsbehoefte worden voldaan.

Relevantie

In de sector van de koude- en klimaatsystemen wordt van de beginnend beroepsbeoefenaar breder en diepgaander vakkennis en vaardigheden verwacht met betrekking tot meet- en regeltechniek. Het gaat om het zelfstandig uitvoeren van planmatig onderhoud, storingsanalyse en modificaties met betrekking tot het meet- en regeltechnische deel van industriële (proces)installaties. Ook geeft het keuzedeel meer mogelijkheden om door te stromen naar een niveau 4 opleiding.

Beschrijving

Dit keuzedeel gaat over het uitvoeren van eerstelijnsonderhoud en inspectie aan het meet- en regeltechnische deel van industriële (proces)installaties en het opsporen van eerstelijns storingen in deze installaties.

Kerntaken en werkprocessen