Basisonderhoud aan toestellen werktuigkundige installaties

  • C0019
  • Onbekend
  • 04-01-2019 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

Dit certificaat met de volgende uitwerkingen in kerntaken met bijbehorende vakkennis/vaardigheden en werkprocessen moet worden gelezen binnen de hieronder aangegeven context.

Zelfstandige betekenis

Na afronding van het scholingstraject is de certificaathouder in staat zelfstandig basisonderhoud uit te voeren aan toestellen werktuigkundige installaties. Het certificaat omvat een afgerond takenpakket waarmee de certificaathouder binnen een korte tijdsperiode na behalen van het certificaat inzetbaar is voor de arbeidsmarkt. Het verrichten van basisonderhoud aan toestellen werktuigkundige installaties is een logische eerste stap om mee te beginnen. Het biedt de doelgroep de mogelijkheid om snel zelfstandig een afgebakende taak uit te voeren met groeipotentie om andere werktuigkundige installaties te kunnen onderhouden.

Beschrijving

Het scholingstraject voor het certificaat Basisonderhoud aan toestellen werktuigkundige installaties is een compilatie van werkprocessen uit het basisdeel van de kwalificatie Monteur service en onderhoud installaties en systemen. Voor het scholingstraject zijn een viertal werkprocessen uit de kerntaak Inspecteert apparatuur, installaties en systemen gekozen aangevuld met twee werkprocessen uit kerntaak Optimaliseert, apparatuur, installaties en systemen en verhelpt storingen. Deze werkprocessen worden in het scholingstraject in het kader van onderhouden van toestellen werktuigkundige installaties behandeld. Het gaat om basisonderhoud aan toestellen werktuigkundige installaties zoals CV's, warmtepompen, warmte terugwininstallaties, ventilatieboxen, boilervaten etc. In het scholingstraject komen de volgende onderwerpen aan bod: - treffen van voorbereidingen; - nemen van voorzorgsmaatregelen; - uitvoeren van metingen en testen in het kader van basisonderhoud; - controleren van de werking; - uitvoeren van onderhoud; - afronden van de werkzaamheden. Alle werkzaamheden beschreven in dit certificaat moeten worden gelezen in het kader van basisonderhoud aan toestellen werktuigkundige installaties.

Doelgroep

Na afronding van het scholingstraject is de certificaathouder in staat zelfstandig basisonderhoud uit te voeren aan toestellen werktuigkundige installaties. Het certificaat omvat een afgerond takenpakket waarmee de certificaathouder binnen een korte tijdsperiode na behalen van het certificaat inzetbaar is voor de arbeidsmarkt. Het verrichten van basisonderhoud aan toestellen werktuigkundige installaties is een logische eerste stap om mee te beginnen. Het biedt de doelgroep de mogelijkheid om snel zelfstandig een afgebakende taak uit te voeren met groeipotentie om andere werktuigkundige installaties te kunnen onderhouden.