Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs

  • K0959
  • 240
  • 04-01-2018 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

De keuzedelen hebben een zelfstandige meerwaarde voor werkenden en werkzoekenden op alle mbo-niveaus om zich verder te profileren op de arbeidsmarkt binnen de Euregio. Conclusie is dat ze niet alleen in de Euregio meerwaarde bieden, maar dat zij ook een positieve aandacht genereren en daarmee een impuls kunnen geven op het behalen van vergelijkbare bestaande en erkende certificaten. SBB vindt het belangrijk dat recht gedaan wordt aan de positie van particuliere instellingen wanneer mbo-certificaten verwant zijn aan bestaand en erkend aanbod uit die sector. Onderwijsinstellingen ervaren een toegenomen belangstelling voor hun taalonderwijs sinds het mogelijk is om hier een certificaat voor te krijgen. Het geeft erkenning voor het feit dat Engels in het onderwijs een belangrijke vaardigheid is. Voor Duits geldt dat er een samenwerking is waarbij de streekprovincies en bedrijfsleven al interesse hebben getoond voor het aanbieden van de keuzedelen aan werkenden en werkzoekenden aan te bieden. Voor alle talen geldt dat als mogelijkheid gezien voor diverse beroepsbeoefenaren om het contact met diverse (klant)groepen te verbeteren.

Relevantie

Na het doorlopen van dit keuzedeel kan de beginnend beroepsbeoefenaar zich staande houden in het Duits in (eenvoudige) standaardsituaties. Dit keuzedeel is relevant voor studenten die in hun werk of stage met Duits te maken hebben. Het keuzedeel is met name relevant voor studenten die in het voorafgaande onderwijs geen of nauwelijks Duits hebben gehad en/of moeilijk een taal (in dit geval Duits) leren.

Beschrijving

De student werkt met het keuzedeel Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs toe naar de referentieniveaus A1 en A2 voor Duits: A1 voor schrijven, spreken en gesprekken voeren en A2 voor lezen en luisteren.

Kerntaken en werkprocessen