Basisvaardigheden metaalbewerken

  • K0368
  • 240
  • 03-01-2016 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

De arbeidsmarkt heeft behoefte aan goed opgeleide technici. In de arbeidsmarktregio Noord is veel vraag naar opgeleiden in de basisvaardigheden metaalbewerken. Het toekennen van een mbo-certificaat aan dit keuzedeel biedt nieuwe mogelijkheden voor de doelgroep uitkeringsgerechtigde statushouders. Deze doelgroep is niet in staat om een reguliere opleiding te volgen, omdat hiervoor het vereiste niveau van de Nederlandse taal ontbreekt. Na het behalen van dit certificaat kunnen deelnemers duurzamer participeren op de arbeidsmarkt.

Relevantie

De arbeidsmarkt heeft behoefte aan goed opgeleide technici. Bedrijven streven er steeds meer naar om zoveel mogelijk activiteiten in eigen beheer en in de eigen werkplaats uit te voeren. Het minder 'uitbesteden' van werk geldt ook voor veelvoorkomende metaalbewerkingswerkzaamheden. Met de juiste gereedschappen en medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden kunnen verschillende reparaties en aanpassingen in eigen beheer worden uitgevoerd.

Beschrijving

Onder metaalbewerking wordt verstaan: buigen, knippen, boren, zagen, machinaal snijden, lassen, draaien, frezen, walsen, snijbranden en honen van metalen onderdelen. Een aantal van deze bewerkingen kan worden samengevat onder term: verspanende technieken.