Individuele basiszorg verlenen

  • C0039
  • Onbekend
  • 08-01-2020 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

Zelfstandige betekenis

Het certificaat biedt een afgerond geheel aan kennis en vaardigheden, nodig om ingezet te kunnen worden ter ondersteuning bij persoonlijke zorg en ADL in een intramurale setting. Na het behalen van het certificaat kan de medewerker aan zorgvragers adequaat basiszorg verlenen. Zij kan eenvoudige, routinematige werkzaamheden uitvoeren in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situaties werkt zij in teamverband en assisteert zij collega’s bij de persoonlijke verzorging van zorgvragers.

Beschrijving

Dit certificaat richt zich op zorgondersteunende werkzaamheden die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de (kwetsbare) oudere. De inhoud van dit certificaat biedt kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om de zorgondersteunende werkzaamheden goed en verantwoord uit te kunnen voeren.

Doelgroep

Het certificaat biedt een afgerond geheel aan kennis en vaardigheden, nodig om ingezet te kunnen worden ter ondersteuning bij persoonlijke zorg en ADL in een intramurale setting. Na het behalen van het certificaat kan de medewerker aan zorgvragers adequaat basiszorg verlenen. Zij kan eenvoudige, routinematige werkzaamheden uitvoeren in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situaties werkt zij in teamverband en assisteert zij collega’s bij de persoonlijke verzorging van zorgvragers.