Aangepaste dienstverlening Welke gevolgen heeft het coronavirus voor onze dienstverlening, zoals het erkennen van leerbedrijven? U leest hierover op s-bb.nl.

Helpende plus

  • K0905
  • 240
  • 01-04-2018 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

De arbeidsmarktkansen voor studenten/werknemers die het keuzedeel Helpende plus hebben gevolgd worden vergroot. De Helpende Zorg en Welzijn met een Plus keuzedeel is namelijk breder in te zetten in de zorg. In het keuzedeel is o.a. aandacht voor de grenzen van het handelen, het signaleren en observeren van afwijkingen en hoe daarmee om te gaan. In de werkzaamheden zoals die zich nu voordoen (zorg meer thuis, andersoortige ondersteuning), is dat een belangrijke vaardigheid. Het voorliggende keuzedeel heeft, voorzien van een certificaat, daarmee zowel voor de studenten/werknemers (extra kansen op de arbeidsmarkt) als voor de werkgevers (niveau 2’ers zijn breder inzetbaar, waardoor tekorten worden gevuld) een meerwaarde. Het civiel effect van deze scholing wordt met een landelijke erkenning in de vorm van een keuzedeel met een certificaat vergroot.

Relevantie

In het werkveld van zorg en welzijn stijgt het aandeel van medewerkers op niveau 2, de helpenden zorg en welzijn. Door de ontwikkelingen in de zorg is de complexiteit van de zorgvraag toegenomen en kan de helpende zorg en welzijn iets extra’s goed gebruiken. Er worden momenteel met regelmaat na- en bijscholingen gestart voor niveau 2 werknemers om de 'plus' (vaardigheden op basis van de Vilans protocollen) te behalen. Werkgevers en werknemers hebben de wens om deze onderdelen als keuzedeel in te zetten in de opleidingen. De kansen op de arbeidsmarkt zullen groter worden voor helpenden zorg en welzijn die een keuzedeel Helpende Plus hebben afgerond. Zij zijn breder inzetbaar in de zorg, met zowel voordelen voor zichzelf (meer kansen op de arbeidsmarkt), als voor de werkgevers (tekorten kunnen makkelijker worden opgevuld). Ook voor doorstroom naar niveau 3 is het volgen van keuzedeel Helpende Plus relevant. De helpende leert een aantal onderdelen die ook bij niveau 3 aan de orde zijn. Bovendien kan de student alvast ‘ruiken aan’ een niveau 3 en wanneer dit een succeservaring oplevert, zal zij wellicht doorstromen.

Beschrijving

Met dit keuzedeel is de beginnend beroepsbeoefenaar bekwaam in eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden. Zij kan werken volgens protocollen die bijvoorbeeld een rol spelen bij het verzamelen van gegevens via meten van de pols en temperatuur, het toedienen van medicatie, het druppelen van ogen, oren of neus van de cliënt en het aan- en uittrekken van steunkousen. De beginnend beroepsbeoefenaar kan afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar adequaat mee omgaan en handelen in acute situaties. Zij weet waartoe ze zelf bevoegd is en wanneer ze de expertise van andere deskundigen moet inroepen.

Kerntaken en werkprocessen