Art&Design

  • K0354
  • 240
  • 03-01-2016 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

Binnen de mediavormgeving werken beroepsbeoefenaars vaak in opdracht en volgens vastgestelde eisen en richtlijnen. Met het keuzedeel Art&Design kunnen mediavormgevers een eigen artistieke stijl ontwikkelen, door te experimenteren met concepten, vormen, kleuren, technieken en materialen. Hiermee kunnen mediavormgevers zich verder specialiseren. Op deze manier wordt voldaan aan de behoefte van de arbeidsmarkt, die vraagt om conceptuele meedenkers met een eigen herkenbare en aansprekende stijl.

Relevantie

In de praktijk van het werkveld - de creatieve industrie - is behoefte aan enerzijds breed inzetbare uitvoerders met veel 'technische' kennis en ervaring op het gebied van vormgeving van (digitale) media en anderzijds aan conceptuele (mee-)denkers met een herkenbare eigen stijl. Voor de eerste groep is het dossier Mediavormgeving toereikend, voor de tweede groep is dit keuzedeel ontwikkeld.

Beschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar is in staat om op basis van een gegeven thema en/of context een artistieke media-uiting vorm te geven met een geheel eigen stijl. Daartoe verkent hij het thema. Hij experimenteert met vormen, kleuren, technieken en materialen. Hij reflecteert op de concepten, bepaalt wat hij wil overbrengen en maakt hierin keuzes. Hij werkt deze uit tot een definitieve, artistieke uiting met een eigen stijl. Hij presenteert de definitieve uiting op een wijze die recht doet aan de eigen stijl.