Aangepaste dienstverlening SBB tot 1 januari 2021 Welke gevolgen heeft het coronavirus voor onze dienstverlening, zoals het erkennen van leerbedrijven? U leest hierover op https://www.s-bb.nl/nieuws/aangepaste-dienstverlening-tot-1-januari-2021

BSO 8 tot 12 jaar

  • K0611
  • 240
  • 19-07-2016 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

Het werken met de oudere kinderen op de BSO vraagt om specifieke kennis en begeleidingsvaardigheden. Met dit verdiepende keuzedeel doet de Pedagogische Medewerker (pm’er) kennis en vaardigheden op de volgende terreinen”: ontwikkelingsmijlpalen, pré-puberteit, talentontwikkeling, kinderparticipatie, inclusie, mediawijsheid, omgaan met pesten, herkennen verslavingsproblematiek, coachend begeleiden, enz. Voor pm’ers op de BSO is deze inhoud van toegevoegde waarde: • Deze oudere kinderen zijn vaak erg zelfstandig waardoor ze behoefte hebben aan veel vrijheid. Tegelijkertijd zijn ze er meestal nog niet aan toe om alleen thuis te zijn na school. In dit spanningsveld zoeken Pm’ers naar een aanbod waarin zowel individuele vrijheid van het kind als verbinding met de groep tot zijn recht komt. Dit vereist een meer coachende werkwijze dan bij de jongere kinderen. • De bso-tijd wordt gezien als vrije tijd waarin kinderen mogen ontspannen na een drukke dag op school. Tegelijkertijd worden er steeds meer eisen gesteld aan de functie van de kinderopvang ten aanzien van het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen, ook bij deze oudere doelgroep. • Actuele thema’s als omgaan met sociale media en inclusie waren vroeger geen onderdeel van de opleiding. Veel pm’ers zoeken naar antwoorden op de vraagstukken die ze tegen komen op deze terreinen. • De samenwerking met scholen is in de IKC’s versterkt en moet leiden tot een ‘ongedeeld’ pedagogisch klimaat. Daarmee is de functie van de BSO medewerker in een ander licht komen te staan. Dit keuzedeel is voor het werkveld in het algemeen van waarde omdat pm’ers meer tools in handen krijgen om effectief om, in de huidige pedagogische context, om te gaan met groepen kinderen van deze leeftijd, en een aantrekkelijk en uitdagend aanbod te biedenwaardoor kinderen en ouders meer gebruik willen maken van deze opvangsoort.

Relevantie

Steeds meer scholen hanteren een continurooster, waardoor de kinderen meer tijd op de BSO doorbrengen. Hierdoor groeit de vraag naar beginnend beroepsbeoefenaars die kinderen in de pré-puberleeftijd een aantrekkelijk buitenschools aanbod kunnen bieden. Met dit verdiepende keuzedeel doet de beginnend beroepsbeoefenaar kennis en vaardigheden op waarmee zij een inspirerend, relevant en passend aanbod voor de kinderen kan vormgeven en bewust bijdraagt aan een 'inclusive klimaat' (een klimaat waar iedereen zich bij voelt horen), de ontplooiing van persoonlijke talenten en interesses van het kind en burgerschap.

Beschrijving

In dit verdiepende keuzedeel komen de volgende specifieke vakkennis en vaardigheden ten behoeve van de opvang en ontwikkeling van oudere kinderen (8 tot 12 jaar) binnen de BSO aan de orde: ontwikkelingspsychologie, aansluiten bij interesses, talenten en de actualiteit van de buitenwereld vanuit een veilig klimaat, motiveren en uitdagen, coaching bij de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden, omgaan met pestgedrag van kinderen, toewerken naar wederzijdse afhankelijkheid in plaats van onafhankelijkheid, afstemming op de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs en gesprekstechnieken.

Kerntaken en werkprocessen