Aangepaste dienstverlening SBB t/m 9 februari 2021 Welke gevolgen heeft het coronavirus voor onze dienstverlening, zoals het erkennen van leerbedrijven? U leest hierover op https://www.s-bb.nl/nieuws/aangepaste-dienstverlening-tot-en-met-9-februari

Basis composieten

  • K0786
  • 240
  • 19-07-2017 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

Dit keuzedeel is voor monteurs vliegtuigonderhoud (niveau 3), constructie en repair specialisten (niveau 3), technici avionica en mechanica (niveau 4), scheeps- en jachtbouwkundigen (niveau 4) en medewerkers in de watersportindustrie (niveau 2-4) een verbreding van de vakspecifieke kennis en vaardigheden op het gebied van fabricage en reparatie van composieten. Deze kennis en vaardigheden kan de beginnend beroepsbeoefenaar toepassen bij bedrijven in de maakindustrie. Studenten die dit keuzedeel hebben behaald vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt bij sectoren en bedrijven waar gewerkt wordt met composieten. Het werken met composiet is specialistisch werk. Daarom vraagt het werkveld om geschoolde werknemers op het gebied van composieten. Omdat het werkveld dit keuzedeel ook wil inzetten voor bij- en omscholing van technisch personeel uit de scheeps- en jachtbouwsector, vliegtuigbouw en vliegtuigonderhoudsector, vindt het werkveld het belangrijk dat er een certificaat aan dit keuzedeel wordt gekoppeld. Een schatting van het aantal deelnemers per jaar is n=100.

Relevantie

Met dit keuzedeel breidt de beginnend beroepsbeoefenaar zijn vakspecifieke kennis en vaardigheden uit op het gebied van fabricage en reparatie van composieten. Deze kennis en vaardigheden worden breed toegepast in de maakindustrie. Met dit keuzedeel vergroot de beginnend beroepsbeoefenaar zijn kansen op de arbeidsmarkt bij sectoren en bedrijven waar gewerkt wordt met composieten.

Beschrijving

Dit keuzedeel gaat over het breed toepassen van kennis van composieten in de maakindustrie. Het keuzedeel gaat zowel over het fabriceren van composieten als het uitvoeren van eenvoudige reparaties aan composieten.