Assisteren bij professional organizing

  • K1139
  • 240
  • 01-01-0001 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

Een mbo-certificaat Assisteren bij professional organizing (het effectief en efficiënt organiseren van (fysieke) middelen en activiteiten) draagt bij aan het thema 'Een leven lang ontwikkelen'. Dit keuzedeel is toepasbaar op veel werkgebieden en daarnaast draagt het beheersen van organizing technieken bij aan een bredere inzetbaarheid en betere toerusting op veranderende beroepsvereisten van beroepsbeoefenaren. Ondersteuning van collega's door de assistant professional organizing bij het organiseren van werk, werkplek en van gebruikte digitale systemen is in veel bedrijven gewenst.

Relevantie

De eisen die gesteld worden aan mbo-geschoolde medewerkers schuiven steeds meer op naar oplossend vermogen en naar meer autonomie en zelfstandigheid bij het plannen en organiseren van de werkzaamheden. Daarnaast is er een steeds intensiever aanbod van informatie en een groeiend aanbod aan mogelijkheden (activiteiten). Dit houdt in dat mbo-geschoolde medewerkers in staat moeten zijn om hun eigen werkzaamheden te overzien, de juiste keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Ondersteuning hierbij door de assistant professional organizing is in veel bedrijven gewenst. Het hebben van kennis en vaardigheden op dit gebied vergroot de kansen van de beginnend beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt.

Beschrijving

Het keuzedeel gaat over het ondersteunen van collega’s en/of cliënten vanuit de eigen werkervaring. De assistant professional organizing ondersteunt een ander bij het organiseren van diens werk, werkplek en van gebruikte digitale systemen, zoals Outlook en CRM. In het keuzedeel komen de hiervoor noodzakelijke kennis en vaardigheden aan de orde.

Kerntaken en werkprocessen